ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

 1. “เรา” “ผู้จัดทำ” “ของเรา” “Drugs.in.th” “บล็อก” หรือสรรพนามอื่นๆที่แสดงถึงผู้เขียน หมายถึง Drugs.in.th ต่อไปนี้จะขอใช้คำว่า “เรา”
 2. “ผู้อ่าน” “ท่าน” หรือสรรพนามที่แสดงถึงผู้ที่อ่านข้อความหรือข้อมูลในบล็อก หมายถึง ผู้อ่าน หรือบุคคลที่กำลังเข้าถึงบล็อกแห่งนี้ ต่อไปนี้จะขอใช้คำว่า “ท่าน”
 3. “ข้อมูล” “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ สื่อเคลื่อนไหว (วีดีโอ)ในบล็อกแห่งนี้ รวมถึงข้อมูลที่ท่านให้กับเราด้วย ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว อีเมล์ หรือข้อมูลผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (social media) ต่างๆ
 4. ท่านที่เข้าถึงบล็อกแห่งนี้ทุกหน้าถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 5. ข้อกำหนดโดยทั่วไป คือ ท่านจะต้องไม่ทำการใดๆที่ละเมิดกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา (อ้างอิงตามกฎหมายในประเทศไทย) ในขณะที่เข้าถึงบล็อกแห่งนี้
 6. ไม่ดูหมิ่น ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ต่อผู้อ่านท่านอื่นๆ
 7. ไม่ส่งข้อความสแปม หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความรำคาญเข้ามาในระบบความคิดเห็นของบล็อก หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบล็อกนี้ (เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรืออีเมล์ทางการของบล็อก)
 8. ไม่ส่งข้อความสแปม หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความรำคาญไปสู่บุคคลอื่นๆที่เข้าถึงบล็อกแห่งนี้ได้ เช่น อีเมล์ของผู้ติดตามเนื้อหาของบล็อกแห่งนี้ หรือผู้ที่รับข่าวสารของบล็อกผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social media) ต่างๆ
 9. เราพยายามทำให้เนื้อหาในบล็อกมีความถูกต้องมากที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องเที่ยงตรงได้ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยจากการใช้ข้อมูลในบล็อกนี้ โดยการรับประกันรวมถึงทางกฎหมายและทางพฤตินัย และไม่รับผิดทั้งทางพฤตินัยและทางกฎหมายต่อความผิดทุกประการที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม การกระทำที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบล็อกนี้ และปฎิเสธค่าเสียหายในทุกกรณี
 10. การเชื่อมโยงไปสู่ภายนอก หรือเชื่อมโยงภายใน อาจนำท่านไปสู่ข้อมูลที่มีความผิดพลาดได้ เราจึงไม่รับประกันข้อมูลที่เกิดจากการเชื่อมโยงไปสู่ภายนอกหรือภายในบล็อกแห่งนี้ เช่นเดียวกับข้อ 9
 11. ผู้เขียนสามารถเพิ่มเติม เอาออก หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆของบล็อกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 12. ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆในบล็อกแห่งนี้ ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ทางปัญญา เว้นเสียแต่จะระบุว่าเป็นผลงานของผู้อื่น
 13. ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของบล็อกแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ หน้าติดต่อเรา

 
 

Facebook Comments