อีโมติคอน EMOTICON รวมเคล็ดลับการใช้อีโมติคอน เพิ่มความน่าสนใจให้ข้อความ

อีโมติคอน (EMOTICON) เป็นตัวหนังสือที่สามารถแสดงอารมณ์ของผู้ส่งได้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกออนไล์ โดยเฉพาะโปรแกรมแชตทั้งหลาย โดยอีโมติคอนนั้น มักเอาสัญลักษณ์หรือตัวอักษรญี่ปุ่นหลาย ๆ ตัวมาผสมผสานกัน ให้สามารถแสดงอารมณ์ได้ อ่านเพิ่มเติม “อีโมติคอน EMOTICON รวมเคล็ดลับการใช้อีโมติคอน เพิ่มความน่าสนใจให้ข้อความ”