โรคเบาหวาน คุณมีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่า

เบาหวาน โรคเบาหวาน

โรคเรื้อรังที่มีสถิติผู้ป่วยสูงอีกโรคหนึ่ง คงหนีไม่พ้นโรคเบาหวาน (diabetes) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ใครจะเป็นหรือไม่เป็นโรคเบาหวาน ก็ขึ้นกับว่าใครมีปัจจัยเสี่ยง สภาพร่างกาย หรือการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “โรคเบาหวาน คุณมีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่า”