โรคหัวใจ

โรคหัวใจ รู้ก่อนได้…ด้วยสัญญาณเตือน

โรคหัวใจ เป็นชื่อเรียกรวม ๆ ของโรคที่เกิดจากความผิดปกของหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจโต และหัวใจวาย ในแต่ละปี มีผู้คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจเป…