เชื้อดื้อยา (Antibiotic Resistant)

เชื้อโรค แบคทีเรีย

สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ได้แก่

  • เป็นไข้ เจ็บคอมาก มีเสลดสีเขียว น้ำมูกสีเขียว แพทย์เคยสั่งยาฆ่าเชื้อชนิดเดียวกันกับครั้งนี้ แต่ทำไมครั้งนี้กินยามาแล้วหลายวันอาการไม่ดีขึ้น3
  • เป็นหนองใน เมื่อก่อนเคยกินยาแค่มื้อเดียวแล้วก็หาย แต่ครั้งนี้ทำไมถึงต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลถึงจะหาย
  • ผ่าตัด แผลติดเชื้อ ทำไมรักษาแผลติดเชื้อยากลำบาก
  • มีคนรู้จักนอนโรงพยาบาลห้อง ICU ด้วยโรคหัวใจ หลายวันผ่านไปเกิดติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้น เกือบเสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม “เชื้อดื้อยา (Antibiotic Resistant)”