เชื้อโรค แบคทีเรีย

เชื้อดื้อยา (Antibiotic Resistant)

สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ได้แก่ เป็นไข้ เจ็บคอมาก มีเสลดสีเขียว น้ำมูกสีเขียว แพทย์เคยสั่งยาฆ่าเชื้อชนิดเดียวกันกับครั้งนี้ แต่ทำไมครั้งนี้กินยามาแล้วหลายวันอาการไม่ดีขึ้น3 เป็นหนองใน เมื่อก่อนเคยกินยา…

ตะวันออกกลาง แผนที่

ไวรัสเมอร์ส

เมอร์ส (MERS) มีชื่อเต็มๆว่า Middle East Respiratory Syndrome ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะแปลได้คร่าว ๆ ว่า กลุ่มอาการทางระบบหายใจทางตะวันออกกลาง ทำไมต้องตะวันออกกลาง? เนื่องจากมีรายงานว่าพบการติดเชื้อน…