14 วิธีสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง เพื่อความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต (ย่อท้อ ต้องอ่าน!)

แรงจูงใจ (motivation)เป็นแรงพลักดันที่สำคัญ อันจะส่งทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านครอบครัว หรือในด้านของอาชีพการงาน การขาดแรงจูงใจ จะทำให้เรารู้สึกย่อท้อ ห…