เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแคลเซียมและวิตามินดี

นม แคลเซียม

แคลเซียม (calcium) เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อ กระบวนการสร้างกระดูก กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ การส่งสัญญาณประสาท และการหดตัวของกล้ามเนื้อ ส่วนวิตามินดี (vitamin D) จะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากระบบทางเดินอาหาร จึงเพิ่มปริมาณแคลเซียมในร่างกายได้
อ่านเพิ่มเติม “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแคลเซียมและวิตามินดี”