โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง หลักสูตร ค่าเรียน เบอร์โทร

ใครอยากพัฒนาตนเองเพื่อเริ่มต้นอาชีพใหม่ ๆ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดอยู่แล้ว โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ก็เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ในบางหลักสูตร ผู้เรียนสามารถสอบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ เช่น ช่างไฟฟ้า เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง หลักสูตร ค่าเรียน เบอร์โทร”