ยากับหญิงตั้งครรภ์

pregnant ตั้งครรภ์ ท้อง คุณแม่ เด็ก

ยา เป็นเหมือนดาบสองคม มีทั้งด้านดีและร้าย โดยใน ด้านดี คือ ทำให้เราหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และบรรเทาอาการเจ็บป่วย และความทนทุกข์ทรมาน
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ใน ด้านร้าย ยามีผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อย ไปจนถึงรุนแรงมาก รวมไปถึงอาการแพ้ยาที่อาจเกิดขึ้นกับใครบางคน
อ่านเพิ่มเติม “ยากับหญิงตั้งครรภ์”