Ampicillin คือยาอะไร รักษาโรคอะไร รับประทานอย่างไร ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง

Ampicillin (แอมพิซิลลิน) เป็นยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน (penicillins) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะ (antibiotics) มีสรรพคุณช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคสำคัญ ๆ หลายชนิด อ่านเพิ่มเติม “Ampicillin คือยาอะไร รักษาโรคอะไร รับประทานอย่างไร ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง”

Dicloxacillin คือยาอะไร รักษาโรคอะไร รับประทานอย่างไร ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง

Dicloxacillin (ไดคล็อกซาซิลลิน) เป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มยาเพนนิซิลลิน (penicillins)  อ่านเพิ่มเติม “Dicloxacillin คือยาอะไร รักษาโรคอะไร รับประทานอย่างไร ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง”

Amoxi Amoxy Amoxicillin 500 คือยาอะไร ใช้อย่างไร แก้อักเสบได้ไหม

ยา

ยา amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า amoxi หรือ amoxy เป็นยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ไวต่อยา อ่านเพิ่มเติม “Amoxi Amoxy Amoxicillin 500 คือยาอะไร ใช้อย่างไร แก้อักเสบได้ไหม”