ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ และการดูแลตัวเอง

Posted Leave a commentPosted in โรคต่าง ๆ และการป้องกันโรค

หัวข้อที่ทุกคนในสังคมแทบจะต้องกล่าวถึง รวมถึงยังเป็นหัวข้อที่ทุกภาคส่วนต้องทำอะไรสักกันอย่าง ณ นาทีนี้ คงหนีไม่พ้นปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ ปี ตามความเจริญของประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังสวนทางกับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

(เพิ่มเติม…)