มือ, ปลายประสาทอักเสบ, ฝ่ามือ, ร้อนมือ

ปลายประสาทอักเสบ โรคที่ไม่ได้แค่เจ็บหรือแค่ชาปลายมือปลายเท้า…เท่านั้น

โรคปลายประสาทอักเสบ (peripheral neuropathy) อาจไม่ได้มีแค่อาการเจ็บและชาที่ปลายมือปลายเท้าเท่านั้น แต่ในบางรายอาจถึงขั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปลายประสาทอักเสบ อาจมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ ตั้งแต่ภาวะ…