เกี่ยวกับเราและข้อมูลการติดต่อ (About & Contact)

Site’s Objectives

– นำเสนอข้อมูล สาระทางวิชาการทางสุขภาพ ที่เข้าใจง่าย
– นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บทความต่าง ๆ เน้นแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
– นำเสนอ แปล อธิบายบทความเชิงวิชาการทางการแพทย์ (medical articles) ในบริบทของบทความทั่วไป
– นำเสนอเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากเรื่องทางสุขภาพ

Legal Information

– บทความทุกบนความบนเว็บไซต์ (https://www.drugs.in.th) เป็นลิขสิทธิ์ของผู้แต่งบทความทุกกรณี
– ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความของบทความ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นกรณีเฉพาะ และได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้ว
– รูปภาพทุกรูปภาพบนเว็บไซต์ เป็นรูปภาพสาธารณะ (public domain) ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้
 
 
 

Facebook Comments