เกี่ยวกับเราและข้อมูลการติดต่อ (About & Contact)

Contact

ณกรณ์ อยู่นิ่ม (ภ.บ.)

เภสัชศาสตร์บัณฑิต

Nakorn Yoonim (Pharm.D.)

nakorn.yoonim@gmail.com

Site’s Objectives

– นำเสนอข้อมูล สาระทางวิชาการทางสุขภาพ ที่เข้าใจง่าย

– นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บทความต่าง ๆ เน้นแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

– นำเสนอ แปล อธิบายบทความเชิงวิชาการทางการแพทย์ (medical articles) ในบริบทของบทความทั่วไป

– นำเสนอเรื่องราวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องทางสุขภาพ เช่น ท่องเที่ยว ครัว บ้านและสวน เป็นต้น

Legal Information

– บทความทุกบนความบนเว็บไซต์ (https://www.catpick.com) เป็นลิขสิทธิ์ของผู้แต่งบทความทุกกรณี

– ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความของบทความ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นกรณีเฉพาะ และได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้ว

– รูปภาพทุกรูปภาพบนเว็บไซต์ เป็นรูปภาพสาธารณะ (public domain) ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้