โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง หลักสูตร ค่าเรียน เบอร์โทร

ใครอยากพัฒนาตนเองเพื่อเริ่มต้นอาชีพใหม่ ๆ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดอยู่แล้ว โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ก็เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ในบางหลักสูตร ผู้เรียนสามารถสอบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ เช่น ช่างไฟฟ้า เป็นต้น

ภาพจาก Stockunlimited

โรงเรียนฝึกอาชีพนี้ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้

 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
 • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

กำหนดการรับสมัคร ภาค (รุ่น) การศึกษา

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดสอนอาชีพปีละ 3 รุ่นหรือ 3 ภาคการศึกษา โดยกำหนดการคร่าว ๆ ของการรับสมัครในแต่ละรุ่น มีดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 

รับสมัครช่วงเดือนเมษายน เปิดเรียนกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณปลายเดือนสิงหาคม

ภาคเรียนที่ 2

รับสมัครช่วงต้นเดือนสิงหาคม เปิดเรียนต้นเดือนกันยายน ถึงประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 3

รับสมัครช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เปิดเรียนช่วงกลางเดือนธันวาคม จนถึงปลายเดือนมีนาคมของปีถัดไป 

กำหนดการรับสมัครและการเปิดเรียนในแต่ศูนย์ฝึกอาชีพอาจแตกต่างกันออกไป ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถโทรสอบถามหรือไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียน

ภาพจาก Stockunlimited

ระยะเวลาและเวลาเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลาเรียนแตกต่างกัน 

 • หลักสูตร 400 ชั่วโมง 
 • หลักสูตร 200 ชั่วโมง เช่น เสื้อผ้าสตรี ออกแบบแฟชัน อาหารไทย แกะสลักชั้นสูง แต่งผมสตรี แต่งหน้า ตัดผมสุภาพบุรุษ พิมพ์ดีดไทย ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ แก๊สรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ การผลิตภาพยนต์ด้วยระบบดิจิตอล เป็นต้น
 • หลักสูตร 150 ชั่วโมง เช่น ออกแบบเสื้อผ้า นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ การทำผ้าบาติกและมัดย้อม เป็นต้น
 • หลักสูตร 90 ชั่วโมง เช่น การผลิตเห็ดเพื่อการค้า เป็นต้น
 • หลักสูตร 60 ชั่วโมง เช่น นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
 • หลักสูตรพิเศษ 60 – 70 ชั่วโมง เช่น อาหารไทย อาหารจีน เป็นต้น

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดสอนในแต่ละหลักสูตรโดยจัดเวลาให้มีความยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน โดยเวลาเรียนจะแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้

 • รอบเช้า เรียนเวลา 9:00 – 12:00 น.
 • รอบบ่าย เรียนเวลา 13:00 – 16:00 น.
 • รอบค่ำ เรียนเวลา 17:00 – 20:00 น.
 • รอบปกติ เรียนเวลา 9:00 – 16:00 น.

หมายเหตุ แต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน อาจมีเวลาเรียนไม่ครบทุกรอบ และในแต่ละศูนย์ฝึกอาชีพ อาจมีกำหนดเวลาเรียนที่แตกต่างกันได้ ควรสอบถามโดยตรง หรืออ่านรายละเอียดที่ระเบียบการ 

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในเครือกว่า 10 แห่ง เปิดสอนอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปถึงกว่า 200 หลักสูตร โดยกลุ่มวิชาที่เปิดให้ผู้สนใจต้องการพัฒนาตนเองลงทะเบียนเรียน ได้แก่

 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การผลิตภาพยนต์ดิจิตอล ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ซ
 • กลุ่มวิชาตัดเย็ฐเสื้อผ้า เช่น เสื้อผ้าสตรี สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี ผลิตภัณฑ์งานผ้า อุตสาหกรรมกางเกงบุรษ
 • กลุ่มวิชาเสริมสวย เช่น แต่งผมสตรี แต่งหน้าเกล้าผมแต่งเล็บ ซอยผมสตรี ตัดผมสุภาพบุรุษ
 • กลุ่มวิชาช่างยนต์ เช่น แก๊วโซลีนหัวฉีด ปรับอากาศรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องจักรยานยนต์ ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อมจักรยานยนต์
 • กลุ่มวิชาไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ เช่น เครื่องปรับอากาศ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • กลุ่มวิชาอาหารไทย/ขนม
 • กลุ่มวิชาภาษา
 • กลุ่มวิชานวดแผนไทย
 • กลุ่มวิชาอื่น ๆ เช่น เพาะเห็ด ช่างไม้ 

แต่ละโรงเรียนอาจจะเปิดสอนหลักสูตรแตกต่างกัน บางที่อาจไม่มีหลักสูตรที่ท่านต้องการ สามารถศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนของแต่ละโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

ภาพจาก Stockunlimited

คุณสมบัติผู้เรียน

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนในโรงเรียนอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 • อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • สามารถอ่านออกเขียนได้
 • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

เอกสารสมัครเรียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ค่าเรียน

 • หลักสูตรทั่วไป 105 บาทต่อหลักสูตร
 • หลักสูตรที่มีวิชาคอมพิวเตอร์ 305 บาทต่อหลักสูตร

หมายเหตุ ค่าเรียนในบางหลักสูตร ในแต่ละโรงเรียน อาจแตกต่างกันได้ ควรสอบถามค่าเรียนที่โรงเรียนโดยตรง 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

เบอร์ติดต่อ 022461592

ที่อยู่ ซอย ประชาสงเคราะห์ 17 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่

เว็บไซต์ –

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

มีทั้งหลักสูตร 60 ชั่วโมง 150 ชั่วโมง และ 200 ชั่วโมง ทั้งสิ้นกว่า 30 หลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น

 • เสื้อผ้าสตรี ผลิตภัณฑ์งานผ้า กระโปรงสตรี ออแบบแฟชั่น ชุดชั้นในสตรี ชุดในโอกาสพิเศษ ชุดสูทสตรี 
 • ขนมอบ ขนมไทย
 • แกะสลักชั้นสูง งานจัดดอกไม้ งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 
 • แต่งผมสตรี ซอยผมสตรี  ตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ
 • แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ
 • นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

เบอร์ติดต่อ 02451401 และ 022465769

ที่อยู่ เลขที่ 4095/26 ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

แผนที่

เว็บไซต์ https://www.dindang2.com/  

อีเมล์ www.ddtwo.traningschool@gmail.com

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/dindang2school 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

หลักสูนรฝึกอาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์และ e-commerce เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ เสริมสวย แต่งหน้า แต่งเล็บ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตัดผมสุภาพบุรุษ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ช่างจักรยานยนต์ ช่างไฟ้ฟ้า ช่างเครื่องเสียง ช่างเครื่องเรือนไม้ อาหารไทย เบเกอรี่ 

เบอร์ติดต่อ 022400009 และ 023501344

ที่อยู่ 6/199 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

แผนที่

เว็บไซต์ http://www.khlongtoei.net 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)

เปิดสอนอาชีพในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิชาการผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิตอล วิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิชาซ่อมคอม หมวดวิชาพาณิชยกรรม เช่น พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วิชาอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ หมวดวิชาคหกรรม เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ วิชาการทำอบขนมและเค้ก วิชาตัดชุด เสื้อผ้าสตรี วิชาตัดผมสุภาพบุรุษ วิชาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วิชาจัดดอกไม้ ใบตอง และแกะสลัก วิชาแต่งหน้า หมวดวิชาอุตสาหกรรม เช่น ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น ช่างจักรยานยนต์ 

เบอร์ติดต่อ 0-2251-7950 และ  0-2250-0418

ที่อยู่ 99/3  ซ.ปลูกจิตต์3  ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

แผนที่ 

เว็บไซต์  http://bonkaischool.simdif.com/ 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มีหลักสูตรในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิตอล อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น เสื้อผ้าสตรี สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี ผลิตภัณฑ์งานผ้า อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ กลุ่มวิชาช่างยนต์ เช่น แก๊ซโซลีนหัวฉีด ปรับอากาศรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนตื แก๊สรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องจักรยานยนต์ ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ กลุ่มวิชาไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ วิชาการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มวิชาอาหารไทย/ภาษาต่างประเทศ เช่น อาหารไทย ภาษาจีนเพื่อการศึกษา และกลุ่มวิชานวดแผนไทย/การผลิตเห็ดเพื่อการค้า 

เบอร์ติดต่อ 025432903 , 025483631  และ 0813837734

ที่อยู่ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กทม 10530

แผนที่

เว็บไซต์ http://nongchok.ac.th/

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

รายวิชาที่เปิดสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ได้แก่ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อินเตอร์เน็ต การออบแบบเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอรื ซ่อมเครื่องไฟฟ้า เดินสายไฟ เครื่องทำความเย็น ช่างโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษการสื่อสาร ภาษาอังกฤษการโรงแรม กระโปรงสตรี เสื้อสตรี กางเกงสตรี ชุดติดกัน สร้างแบบเสื้อผ้า อาหารไทย/ขนมไหย ขนมปังและพาย คุกกี้และเค้ก ตัดผมชาย เสริมสวย นวดตัว/นวดฝ่าเท้า แต่งหน้า วิเคราะห์/เจียระไนพลอย ศิลปะการวาดภาพ และดอกไม้ประดิษฐ์

เบอร์ติดต่อ 022366929

ที่อยู่ เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แผนที่

เว็บไซต์ http://www.vtsbangrak.ac.th/

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

เบอร์ติดต่อ 024293573

ที่อยู่ 38 หมู่4 ซอยเพชรเกษม81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่

เว็บไซต์ –

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ)

เบอร์ติดต่อ 024101012

ที่อยู่ ซอย แก้วเงินทอง 6 แขวง คลองชักพระ เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่

เว็บไซต์ –

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) ได้แก่ วิชาช่างจักรยานยนต์ วิชาช่างเสื้อผ้าสตรี วิชาอาหารไทยและขนมอบ วิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างเครื่องทำความเย็น วิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม ช่างแต่งผม วิชาช่างตัดผมสุภาพบุรุษ ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม วิชาอีคอมเมิร์ซ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่น ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ วิชานวดแผนไทย นวดไทยสปา และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

เบอร์ติดต่อ 025141840 และ 025386307

ที่อยู่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

แผนที่

เว็บไซต์ http://www.mounbumrungsil.com/

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

หลักสูตรอาชีพทีเ่ปิดสอน เช่น เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ช่างซ่อมโทรทัศน์ การควบคุมมอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ การพันมอเตอร์ ไฟฟ้ารถยนต์ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เสื้อผ้าสตรี สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี อุตสาหกรรมผ้ายืด คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ การใช้งานโมบายเทคโนโลยี พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น อาหารไทย ขนมอบ การบริการเพื่อความงาม ตัดผมสุภาพบุรุษ แต่งผมสตรี ภาษาจีนเพื่อการสือสาร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

เบอร์ติดต่อ 024263653 

ที่อยู่ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

แผนที่

เว็บไซต์ http://www.abvts.com/

ภาพจาก Stockunlimited

ได้หลักสูตรที่สนใจกันแล้วหรือยัง? ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ผู็เขียนรวบรวมมาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง หรือกำลังหาศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อสร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้ รายละเอียดอาจตกหล่นไปบ้าง ผู้รวบรวมแนะนำว่าผู้ที่สนใจควรเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนโดยตรง เพื่อดูและศึกษาหลักสูตร หรือสอบถามที่โรงเรียนโดยตรง 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *