ข้อดีที่คุณจะได้จากประกันการเดินทาง และประกันเดินทางต่างประเทศ

หลาย ๆ ประเทศบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ต้องซื้อประกันการเดินทาง โดยเฉพาะประเทศในดินแดนสหภาพยุโรป เช่น นอร์เวย์ ฝรั่งเศส อิตาลี รวมถึงประเทศในกลุ่ม UAE นอกจากนี้คุณอาจไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางหรือเปล่า เราจะมาดูข้อดีของประกันเดินทางต่างประเทศ ที่อาจทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะทำหรือไม่ทำประกันการเดินทาง
อ่านข้อมูลโดยละเอียดของ ประกันการเดินทาง และประกันเดินทางต่างประเทศ
ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ประกันการเดินทาง ประกันภัยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงในขณะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่า คุณอาจจะประสบเหตุจากรถยนต์ ยานพาหนะต่าง ๆ หรือแม้เพียงแค่เดินอยู่ริมถนน
ประกันการเดินทาง จะช่วยคุ้มครองคุณจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในข้างต้น โดยค่าสินไหมทดแทนจะคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขนย้ายผู้ป่วย ค่าขนส่งผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง เป็นต้น
นอกจากนี้ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศ ยังรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความพิการอย่างถาวร หรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน
ประกันการเดินทาง คุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของคุณ
ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกาย แต่ถ้าเกิดกับสัมภาระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ก็สามารถสร้างความหงุดหงิดและอาจทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของคุณหมดสนุกได้
ประกันการเดินทาง จะคุ้มครองถึงสัมภาระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้า เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงเอกสารทางราชการ ได้แก่ พาสปอร์ต
ประกันเดินทางต่างประเทศจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน โดยในแต่ละความเสียหายอาจมีค่าสินไหมที่ไม่เท่ากับ ขึ้นกับความรุนแรงของปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันได้ในระดับหนึ่ง
ให้ความคุ้มครองในกรณีที่การเดินทางถูกยกเลิก หรือถูกขัดจังหวะ
ประกันการเดินทาง การเดินทาง เครื่องบินบ่อยครั้งที่อาจมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยประกันการเดินทาง จะคุ้มครองทั้งในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง รวมถึงการยกเลิกการเดินทางเมื่อออกเดินทางไปแล้ว โดยทั่วไปประกันการเดินทางจะคุ้มครองผู้เอาประกัน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อเกิดความเจ็บป่วยของผู้เดินทาง หรือผู้ร่วมเดินทาง จนไม่สามารถออกเดินทาง หรือเดินทางต่อได้
  • การเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว
  • เหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศ ผู้ซื้อประกันการเดินทางควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตน

หลาย ๆ คนอาจรู้สึกว่า การซื้อประกันการเดินทาง อาจไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปยังต่างประเทศ ที่ไม่ได้ระบุให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องมีประกันเดินทางต่างประเทศ แต่ความเป็นจริงแล้ว ความคุ้มครองจากประกันเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน รวมถึงความคุ้มครองเมื่อมีการยกเลิกการเดินทาง สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงให้กับผู้เดินทางทุกคนได้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *