ซาร่า SaRa ยาพาราเซตามอล แก้ปวด ลดไข้ กินอย่างไร ใช้อย่างไรไม่เกิดพิษต่อตับ

ซาร่า (SaRa) เป็นยาที่หลาย ๆ คนคุ้นเคย ซาร่ามีตัวยาสำคัญ คือ พาราเซตามอล (paracetamol) ซึ่งเป็นยาแก้ปวด ลดไข้ ที่ปลอดภัย สามารถใช้ได้ในเด็กที่มีไข้จากการติดเชื้อไวรัส และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออก

ซาร่า 1 เม็ด มีตัวยาพาราเซตามอลปริมาณ 500 มิลลิกรัม มีทั้งชนิดเม็ดรีและเม็ดกลม ทั้งสองแบบมีตัวยาเท่ากัน สรรพคุณเหมือนกัน ให้ผลการรักษาไม่ต่างกันเลย การเลือกว่าจะใช้แบบใดนั้นขึ้นกับความชอบ

ส่วนยาซาร่าในรูปแบบยาน้ำ จะอยู่ในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (suspension) มีหลายความแรงและรสชาติ

  • รสสตรอเบอร์รี่สำหรับทารกและเด็กเล็ก ความแรง 60 มก. / 0.6 มล.
  • รสสตรอเบอร์รี่ 120 มก./5 มล.
  • รสองุ่น 160 มก./5 มล.
  • รสส้ม ความแรง 250 มก./5 มล.
  • รสสตรอเบอร์รี่ ความแรง 250 มก./5 มล.

ยาซาร่าในรูปแบบยาเม็ดบรรจุแผง แผงละ 10 เม็ด ทั้งชนิดเม็ดกลมและเม็ดรี รวมถึงยาน้ำแขวนตะกอนความแรง 120 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร รสสตรอเบอร์รี่ จัดเป็นยาสามัญประจำบ้าน สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าของชำทั่ว ๆ ไป

นอกจากนี้ยังมียาเม็ดในรูปแบบกระปุก บรรจุกระปุกละ 100 เม็ด สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

สรรพคุณของซาร่า

ภาพจาก Stockunlimited

สามารถใช้ซาร่าในการบรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดฟัน ปวดกระดูกและข้อ รวมถึงสามารถใช้ลดไข้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ในกรณีที่สงสัยว่าอาการไข้ที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากการเชื้อไวรัสเดงกี่ที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก การใช้ยาซาร่าหรือยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ ถือว่าเป็นแนวทางการบรรเทาอาการที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากยาลดไข้ตัวอื่น ๆ โดยเฉพาะยาในกลุ่มเอ็นเซด (NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) เนื่องจากยาในกลุ่มนี้จะส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดหยุดไหลยาก อาจเป็นอันตรายในคนที่เป็นไข้เลือดออกได้

นอกจากนี้การใช้ยา aspirin ซึ่งเป็นยาลดไข้ แก้ปวด ลดการอักเสบในเด็กหรือในวัยรุ่นที่ส่งสัยว่าอาการไข้อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส อาจทำให้เกิดภาวะ Reye’s syndrome ได้

Reye’s syndrome เป็นภาวะที่เกิดการบวมของสมองและตับ เกิดขึ้นได้น้อยแต่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต มักเกิดในเด็กหรือในวัยรุ่นที่เพิ่มหายจากโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดหรือไวรัสอีสุกอีใส

กินซาร่าอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อตับ

ยาพาราเซตามอลเมื่อรับประทานในขนาดสูงกว่าขนาดปกติ อาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้ โดยขนาดยาซาร่าที่เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีดังต่อไปนี้

ขนาดยาซาร่าในผู้ใหญ่

ขนาดยา 10 – 15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อการรับประทานยา 1 ครั้ง  ถ้าตัวใหญ่น้ำหนักตัวเยอะ อาจทานครั้งละ 5 เม็ด แต่ถ้าน้ำหนักประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม ก็ควรทานยาครั้งละเม็ดก็พอแล้วเพื่อความปลอดภัย

การรับประทานยาแต่ละครั้ง ต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม หรือยาเม็ดซาร่า 500 มิลลิกรัม 2 เม็ด อาจทานยาซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ ใน 1 วันไม่ควรรับประทานยาเกิน 4,000 มิลลิกรัม หรือยาเม็ดซาร่า 8 เม็ด แต่ถ้าเป็นคนตัวเล็ก ขนาดยาต่อวันไม่ควรเกิน 3,000 – 3,250 มิลลิกรัมต่อวัน หรือยาซาร่า 6 เม็ด

ขนาดยาซาร่าในเด็ก 

ยาซาร่าสำหรับเด็ก ทำมาในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (suspensions) มีหลายรสชาติและความแรงให้เลือกใช้ให้เหมาะสม รวมถึงมีในรูปแบบหยด สำหรับเด็กทารกด้วย

การคำนวณปริมาณยาซาร่าในเด็ก

ขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก คือ 10 – 15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อการให้ยา 1 ครั้ง เช่น เด็กเล็กที่น้ำหนักตัว 10 กิโลกรัม ขนาดยาที่เหมาะสม คือ 100 – 150 มิลลิกรัมต่อครั้ง

การเลือกยารสชาติใดหรือความแรงเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับเด็กว่าชื่นชอบรสชาติไหน เพราะเด็กบางคนอาจรับประทานยายาก การได้ทานยาในรสชาติที่ถูกใจ ก็จะทำให้ทานยาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้การเลือกความแรง ก็ควรดูความสะดวกสบายในการบริหารยา ถ้าเด็กน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ก็อาจเลือกยาที่มีความแรง 160 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร จะได้ตวงยาง่าย ๆ คือ 1 ช้อนชาหรือ 5 ซีซีนั่นเอง

ขนาดยาสูงสุดต่อวันของยาซาร่าในเด็ก ไม่ควรให้เกิน 5 ครั้งต่อวัน

อย่างไรก็ตามขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และวิธีการรับประทานอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้น ก็ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง

ยาซาร่าสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก จะอยู่ในรูปแบบหยด โดยในกล่องจะมีหลอดหยดมาให้ ยาจะมีความแรงอยู่ที่ 60 มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตร โดยขีดบอกปริมาตรสูงสุด จะอยู่ที่ 0.6 มิลลิลิตร ถ้าเด็กหนัก 3 กิโลกรัม ต้องการใช้ยา 30 มิลลิกรัม ก็จะใช้ยาแค่ 0.3 มิลลิลิตรเท่านั้น

ข้อควรระวังในการใช้ยาซาร่า

ควรระวังในคนที่เป็นโรคตับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับ รวมถึงคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เนื่องจากยาถูกกำจัดที่ตับและตัวยาเองก็มีพิษต่อตับ ในคนกลุ่มนี้ไม่ควรรับประทานยาเม็ดซาร่าเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หรือไม่เกินวันละ 4 เม็ด

อาการข้างเคียง

อาการข้างเคียงพบได้น้อย แต่ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง อุจจาระเป็นสีดำ มีเลือดในปัสสาวะ มีจุดสีแดงที่ผิวหนัง ตาและผิวหนังมีสีเหลือง ถ้าเกิดอาการดังกล่าว ให้รีบหยุดใช้ยาและไปโรงพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

เอกสารกำกับยาซาร่า

Acetaminophen Uses, Dosage & Side Effects – Drugs_com

ยาพาราฯกินให้ถูกไม่เสี่ยงอันตราย – Thaihealth.or.th สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณอาจจะสนใจ

ยารักษาสิว วิธีใช้ยาที่ถูกต้อง และผลข้างเคียงของยา... ยารักษาสิว สามารถช่วยจัดการปัญหาสิวให้แก่เราได้หลายทาง เช่น ยากลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ หรือกรดวิตามินเอ สามารถชำระล้างสิ่งอุดตันรูขุมขน ป้องกันไม่ให้...
ยา Ibuprofen 400 mg ไอบูโพรเฟน... ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) เป็นยาแก้ปวด แก้อักเสบ และลดไข้ จัดอยู่ในกลุ่มยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ (nonsteroidal antiinaflamatory drugs; NSAIDs...
Ampicillin คือยาอะไร รักษาโรคอะไร รับประทานอย่างไร... Ampicillin (แอมพิซิลลิน) เป็นยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน (penicillins) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะ (antibiotics) มีสรรพคุณช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที...
Dicloxacillin คือยาอะไร รักษาโรคอะไร รับประทานอย่า... Dicloxacillin (ไดคล็อกซาซิลลิน) เป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มยาเพนนิซิลลิน (penicillins)  ยา di...
ปวดฟันทำไงดี ยาแก้ปวดฟันมีอะไรบ้าง และถ้าปวดฟันมาก... อาการปวดฟันเป็นอาการที่สามารถพบได้บ่อย เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย สาเหตุของอาการปวดฟันมีได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของฟันและเหงือกเอง หรือบาง...
ยากับหญิงตั้งครรภ์... ยา เป็นเหมือนดาบสองคม มีทั้งด้านดีและร้าย โดยใน ด้านดี คือ ทำให้เราหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และบรรเทาอาการเจ็บป่วย และความทนทุกข์ทรมาน แต่ในอีกด้...
เชื้อดื้อยา (Antibiotic Resistant)... สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ได้แก่ เป็นไข้ เจ็บคอมาก มีเสลดสีเขียว น้ำมูกสีเขียว แพทย์เคยสั่งยาฆ่าเชื้อชนิดเดียวกันกับครั้งนี้ แต่ทำไมครั้งนี้กินยามาแล...
Amoxi Amoxy Amoxicillin 500 คือยาอะไร ใช้อย่างไร แ... ยา amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า amoxi หรือ amoxy เป็นยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรี...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *